Kè suối Hào Gia

Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia
Kè suối Hào Gia

Tên công trình: Kè suối Hào Gia

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở và thoát lũ suối Hào Gia (đoạn từ cống chợ Km6 đến cầu D1 đường Lê Lợi) 

Địa điểm: Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái