Chứng chỉ ISO

CHỨNG NHẬN ISO

CHỨNG NHẬN ISO

Ngày 20/02/2019 đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Minh Đăng Group bằng việc Đạt Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015.