Tin tức công ty

Hoàn thành Công trình nút giao IC12

Hoàn thành Công trình nút giao IC12

Công trình nut giao IC12 xã Việt Cường đi huyện Chấn Yên tỉnh Yên Bái lý trình km3+800 đến km7+ 280 đã hoàn thành trong tháng 6/2018. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]