Liên hệ

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐĂNG

Địa chỉ: Khu làng nghề Ninh Phong, Phường Ninh Phong, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293.633.338

Email: minhdang@minhdanggroup.com.vn

Website: minhdanggroup.com.vn