Đào tạo

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH “5S LÀ ĐÂY”

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH “5S LÀ ĐÂY”

Song song với chương trình hội thảo “Lãnh đạo chiến lược – Doanh nghiệp thành công”, MINH DANG GROUP đã đến thăm quan thực tế tại một số doanh nghiệp tại TP Đã Nẵng, chủ các doanh nghiệp này đều ...