Cầu vượt Quốc lộ 10 (km5+515,9)

Cầu vượt Quốc lộ 10 (km5+515,9)
Cầu vượt Quốc lộ 10 (km5+515,9)

Chi tiết dự án

  • Tên dự án: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Đoan Vỹ – Cửa phía Bắc và đoạn cửa phía Nam – Dốc Xây
  • Đơn vị trực tiếp thi công: MINHDANG GROUP
  • Hạng mục công trình: Cầu vượt Quốc lộ 10, Km5+515
  • Địa điểm: Xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình