Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015.

Ngày 20/02/2019 đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của MINHDANG GROUP bằng việc Đạt Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 do Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Bộ khoa học và công nghệ cấp.

ISO 9001:2015 là phiên bản thứ 5, có những thay đổi quan trọng, được xem là bộ tiêu chuẩn hiệu quả nhất, dễ áp dụng trong thực tế hơn, nhằm đáp ứng cho những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới. Thuận lợi trong việc ứng dụng những công nghệ mới, đa dạng hóa trong kinh doanh và thương mại toàn cầu trong thế kỷ 21.

Việc đạt được chứng nhận phiên bản ISO 9001:2015 đã thể hiện những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên công ty. Lãnh đạo Công ty khẳng định cam kết việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong mọi hoạt động SXKD, nhằm hướng đến phương pháp làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc trong toàn công ty, chuẩn hóa các quy trình hoạt động và loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết, để phòng ngừa rủi ro, không ngừng cải tiến áp dụng và vận hành một cách thiết thực, mang lại hiệu quả cho công ty và khách hàng, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Với hơn 1,1 triệu chứng chỉ được cấp trên toàn thế giới. Chứng nhận ISO 9001:2015 đem đến cho Công ty một hệ thống quản lý chuyên nghiệp, bài bản, tạo nền móng vững chắc để không ngừng nâng cao sự hài lòng của khách hàng và đối tác, góp phần tạo động lực, cải tiến quy trình làm việc, nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức của mỗi cán bộ nhân viên. Điều này cũng sẽ giúp công ty nâng cao giá trị và hình ảnh thương hiệu, đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động của công ty tốt hơn, góp phần mang lại những cơ hội kinh doanh mới trên thị trường xây lắp trong nước và khu vực, nhất là trong bối cảnh và điều kiện ngày càng cạnh tranh gay gắt như hiện nay.