Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc

Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc
Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc
Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc
Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc
Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc
Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc

Tên dự án: Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

Tổng mức đầu tư:  3.781 tỷ đồng.

Nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP Đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng, Công ty TNHH MTV Minh Đăng,

Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021- 2025