Đường nối nút giao IC12

Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12
Đường nối nút giao IC12

Tên công trình:Đường nối nút giao IC12

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Địa điểm: Yên Bái