Cầu Bách Lẫm

Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm
Cầu Bách Lẫm

Tên công trình: Cầu Bách Lẫm

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Bách Lẫm kết nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Địa điểm:Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.