TẦM NHÌN

  Lãnh đạo và nhân viên MINH DANG quyết tâm đến năm 2020 sẽ đưa MINH DANG GROUP trở thành tập đoàn đứng đầu khu vực về sự chuyên nghiệp và uy tín.

Lấy ngành nghề chính là xây dựng các công trình cầu đường và hạ tầng giao thông công cộng, với tiêu chuẩn của từng sản phẩm phải mang chất lượng bền vững và độ thẩm mỹ sánh ngang đẳng cấp quốc tế.

Hướng đến phát triển các doanh nghiệp con hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, cung cấp các giải pháp sáng tạo để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Khách hàng và đối tác sẽ xem chúng tôi là một nhân tố quan trọng trong thành công của họ. Chúng tôi tiên liệu các nhu cầu của họ, thỏa mãn họ ở mức độ cao nhất và thực hiện mọi cam kết mình đưa ra để gia tăng đáng kể lợi ích của khách hàng.

Mọi người sẽ tự hào khi làm việc ở MINH DANG. Chúng tôi xây dựng một nền văn hóa đặc trưng dựa trên nền tảng của sự trung thực & đạo đức, mọi người được trao cơ hội để gặt hái những thành tựu đáng kể và được tưởng thưởng cho những thành công đó để nâng cao đời sống cá nhân.

Cộng đồng sẽ đánh giá cao những nỗ lực của chúng tôi trong việc phát triển cuộc sống của cư dân địa phương. Chúng tôi tạo công ăn việc làm cho cư dân địa phương, quản lý tốt các nguồn tài nguyên và đóng góp tích cực vào ngân sách chính phủ qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.