Hồ sơ năng lực

Năng lực nhân sự

Năng lực nhân sự

Con người là chìa khóa của thành công – Nguồn nhân lực trong bộ máy MINH DANG GROUP được xem là tài sản quý giá nhất. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý ...
NĂNG LỰC THIẾT BỊ

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và đáp ứng cao nhất yêu cầu đặt ra của khách hàng, Công ty luôn chú trọng việc đầu tư thiết bị đồng bộ và công nghệ mới. Đây là hướng phát triển ...
Năng lực kinh nghiệm

Năng lực kinh nghiệm

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU  TT                   Tên Công trình  Thời gian              Địa điểm   1 Tên đự án: Đường tránh lũ kết ...